Oddělení bioanalytické instrumentace

Zaměstnanci

Studenti

Hostující vědci

Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

 • Bioanalýza s využitím mikrokolonových separací a mikrofluidiky
 • Spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií
 • Miniaturizace a nanotechnologie
 • Analýza jednotlivých buněk

Granty a projekty

Řešené granty

 • GAČR 17-01995S, (2017-2019) Analýza molekulární signalizace v jednotlivých buňkách tkáňových struktur - Ing. Karel Klepárník, CSc.

 •  GAČR 18-03367Y, (2018-2020) Kódování s využitím fotonové upkonverze pro bioanalýzu v kapkové mikrofluidice – Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.

 •  GAČR 18-00062S, (2018-2020) Vysoce citlivá analýza glykoproteinů pomocí nových značek pro fluorescenční detekci a hmotnostní spektrometrii s elektrosprejovou ionizací – Mgr. Jana Křenková, Ph.D.

 •  MŠMT MTB 8F17003, (2017-2020) Mikroelektroforetické nástroje pro bioanalýzu - Ing. František Foret, DSc.

 • SAV SAV-18-16, (2018-2020) Využití hmotnostní spektrometrie pro sledování vlivu přirozených a syntetických ligandů nukleárních retinoidních receptorů na klíčové proteiny epiteliálně-mezenchymálního přechodu u buněk karcinomu prsu - Ing. Janette Bobáľová, CSc.

 •  EST EST-18-03, (2018-2020) Neinvazivní vzorkování a analýza tělních tekutin sportovců pro optimalizaci tréninkové zátěže - doc. RNDr. Petr Kubáň,Ph.D.

 •  AV ČR MTA-19-06, (2019-2021) Syntéza a aplikace nových značek pro analýzu glykosylací – Mgr. Jana Křenková, Ph.D.