Oddělení bioanalytické instrumentace

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

 • Bioanalýza s využitím mikrokolonových separací a mikrofluidiky
 • Spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií
 • Miniaturizace a nanotechnologie
 • Analýza jednotlivých buněk
Zaměstnanci
Studenti
Hostující vědci
Bývalí členové týmu

Granty a projekty

Řešené granty

 • TAČR TREND FW02020209, (2020-2024)Systém a technologie pro předúpravu vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií, – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., Elphogene, s.r.o., Thomayerova nemocnice

 • TAČR Kappa TO01000232, (2020-2024) - Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací, – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., SINTEF AS, Watrex Praha, s.r.o.

 • AV ČR VAST 22-01, (2021-2023) Novel strategies for detection of non-steroidal anti-inflammatory drugs in surface water. - Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

 • GAČR 21-03156S, (2021-2023) Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů. - Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.

 • GAČR 22-00236S, (2022-2024) Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsu. - Mgr. Jana Křenková, Ph.D.
 • GAČR 22-23815S, (2022-2024) Využití kovových nanočástic pro selektivní extrakci biologických thiolů v neinvazivních vzorcích. - doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.

 • Min. zdravotnictví NU23-08-00303, (2023-2026) Analýza žlučových kyselin jako nová neinvazivní metoda diagnostiky refluxní nemoci a screeningu Barrettova jícnu. – doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
 • V4 Korea, MŠMT, Development of High Sensitivy and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans. - Mgr. Jana Lavická, Ph.D.