Oddělení bioanalytické instrumentace

Zaměstnanci

Studenti

Hostující vědci

Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

 • Bioanalýza s využitím mikrokolonových separací a mikrofluidiky
 • Spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií
 • Miniaturizace a nanotechnologie
 • Analýza jednotlivých buněk

Granty a projekty

Řešené granty

 • GAČR 20-14069Y, (2020-2022) Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie – Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.
 • GAČR 20-00726S, (2020-2022) Výzkum nových funkcí kaspáz pomocí jejich simultánní kvantifikace v jednotlivých buňkách – Ing. Karel Klepárník, CSc.
 • SAV-18-16, (2018-2021) Využití hmotnostní spektrometrie pro sledování vlivu přirozených a syntetických ligandů nukleárních retinoidních receptorů na klíčové proteiny epiteliálně-mezenchymálního přechodu u buněk karcinomu prsu - Ing. Janette Bobáľová, CSc.

 • EST-18-03, (2018-2021) Neinvazivní vzorkování a analýza tělních tekutin sportovců pro optimalizaci tréninkové zátěže - doc. RNDr. Petr Kubáň,Ph.D.

 • AV ČR MTA-19-06, (2019-2021) Syntéza a aplikace nových značek pro analýzu glykosylací – Mgr. Jana Křenková, Ph.D.

 • AV ČR VAST-20-01, (2020-2021) Development of analytical methods for characterizing and profiling of plants and fruits – Ing. František Foret, DSc.

 • AV ČR VAST-20-03, (2020-2021) Development of highly sensitive optical- and elektrochemical-based methods for tracing diclofenac in surface water, (2020-2021) – Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

 • TAČR TREND FW02020209, (2020-2024)Systém a technologie pro předúpravu vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií, (2020-2024) – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., Elphogene, s.r.o., Thomayerova nemocnice

 • TAČR Kappa TO01000232, (2020-2024) - Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací, (2020-2024) – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., SINTEF AS, Watrex Praha, s.r.o.

 • MŠMT OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446, (2020-2022) – Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin (SINGING PLANT) - Ing. František Foret, DSc., CEITEC MU, PSI, s.r.o.