Oddělení bioanalytické instrumentace

Zaměstnanci

Studenti

Hostující vědci

Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

  • Bioanalýza s využitím mikrokolonových separací a mikrofluidiky
  • Spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií
  • Miniaturizace a nanotechnologie
  • Analýza jednotlivých buněk

Granty a projekty

Řešené granty

  • TAČR TREND FW02020209, (2020-2024)Systém a technologie pro předúpravu vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií, – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., Elphogene, s.r.o., Thomayerova nemocnice

  • TAČR Kappa TO01000232, (2020-2024) - Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací, – Mgr. Roman Řemínek, Ph.D., Ing. František Foret, DSc., SINTEF AS, Watrex Praha, s.r.o.

  • AV ČR VAST 22-01, (2021-2023) Novel strategies for detection of non-steroidal anti-inflammatory drugs in surface water. - Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

  • GAČR 21-03156S, (2021-2023) Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů. - Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.

  • GAČR 22-00236S, (2022-2024) Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsu. - Mgr. Jana Křenková, Ph.D.
  • GAČR 22-23815S, (2022-2024) Využití kovových nanočástic pro selektivní extrakci biologických thiolů v neinvazivních vzorcích. - doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.