Výuka

Pedagogická činnost

ÚIACH AV ČR, v. v. i., má platnou akreditaci pro výuku doktorského studijního programu Molekulární chemická fyzika a senzorika a doktorského studijního programu Molecular Chemical Physics and Sensorics s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

ÚIACH AV ČR, v. v. i., má platnou akreditaci MŠMT ČR pro výuku doktorského studijního programu/oboru analytická chemie (v češtině i angličtině) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na základě Rozhodnutí o části podané žádosti o udělení institucionální akreditace vydaného Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství má ÚIACH AV ČR, v. v. i., oprávnění ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oboru Chemie.

Spolupráce ÚIACH s českými vysokými školami v oblasti doktorských studijních programů se úspěšně rozvíjí a prohlubuje na základě Dílčích dohod o spolupráci při uskutečňování DSP.

Dne 24. 8. 2018 byla uzavřena Dílčí dohoda o spolupráci při uskutečňování DSP mezi ÚIACH AV ČR a VŠCHT v Praze, Fakultou chemicko-inženýrskou, v oblasti doktorských studijních programů v oboru Chemie/Chemistry a Molekulární chemická fyzika a senzorika/Molecular chemical physics and sensorics.

Dílčí dohoda o spolupráci při uskutečňování DSP mezi ÚIACH AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity Brno v oboru Chemie byla uzavřena dne 23. 1. 2019.

Dne 27. 5. 2019 byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování DSP mezi ÚIACH AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v oboru Analytická chemie.


Pracovníci ÚIACH jsou školiteli nebo konzultanty studentů doktorských studijních programů.