Oddělení separací v tekutých fázích

Zaměstnanci

Studenti

Bývalí členové týmu
 • Doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - emeritní vědecký pracovník slais@iach.cz  Publikace
 • RNDr. Martin Beran Ph.D.
 • Ing. Marie Horká, CSc.
 • Ing. Vratislav Košťál, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pól, Ph.D.
 • Olga Smolová
 • Ing. Elena Varaďová Ostrá
 • Mgr. Marie Tesařová, Ph.D.

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními metodami, využití superkritické vody k úpravám povrchů a rozměrů analytických separačních zařízení z taveného křemene a skla, vývoj technologie chromatografických kolon, automatizace elektroseparačních metod a procesů, extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

 • IEF v rozbíhavém toku.
 • Využití superkritické vody k úpravám křemenných kapilár a skleněných substrátů pro mikročipy.
 • Kolonové technologie pro CLC - syntéza monolitických kolon a jejich aplikace v proteomice.
 • Automatizace elektroseparačních metod, zejména CE, CEC a CIEF.
 • Modifikace křemenných kapilár pro elektroforetické separace jednobuněčných organismů.
 • Detekční techniky pro elektroseparační metody (LIF, MS).
 • Extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

Granty a projekty

Řešené granty

 • Min. vnitra VI04000062, (2021-2022) Miniaturizace kapalinového chromatografu – rozšíření aplikačního spektra pro detekci a stanovení nebezpečných látek v podmínkách mobilní laboratoře. - Ing. Jozef Šesták, Ph.D.