Oddělení separací v tekutých fázích

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními metodami, využití superkritické vody k úpravám povrchů a rozměrů analytických separačních zařízení z taveného křemene a skla, vývoj technologie chromatografických kolon, automatizace elektroseparačních metod a procesů, extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

 • IEF v rozbíhavém toku.
 • Využití superkritické vody k úpravám křemenných kapilár a skleněných substrátů pro mikročipy.
 • Kolonové technologie pro CLC - syntéza monolitických kolon a jejich aplikace v proteomice.
 • Automatizace elektroseparačních metod, zejména CE, CEC a CIEF.
 • Modifikace křemenných kapilár pro elektroforetické separace jednobuněčných organismů.
 • Detekční techniky pro elektroseparační metody (LIF, MS).
 • Extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.
Zaměstnanci
Studenti
Bývalí členové týmu
 • RNDr. Martin Beran Ph.D.
 • Ing. Marie Horká, CSc.
 • Ing. Vratislav Košťál, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pól, Ph.D.
 • Olga Smolová
 • Doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - emeritní vědecký pracovník slais@iach.cz  Publikace
 • Ing. Elena Varaďová Ostrá
 • Mgr. Marie Tesařová, Ph.D.

Granty a projekty

Řešené granty

 • MZdravČR NU22-05-00110, (2022-2025) Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcí. - Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D. (spoluřešitel)
 • GAČR 23-04703S, (2023-2025) Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vody - doc. RNDr. Michal Roth, CSc.