Oddělení stopové prvkové analýzy

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Stopová prvková a speciační analýza metodami atomové spektrometrie. Vývoj metod a jejich aplikace pro účely biomedicínského a environmentálního výzkumu.

 

 • nové atomizátory těkavých sloučenin založené na plazmových výbojích
 • chemické či fotochemické generování těkavých forem prvků
 • plazmatem asistované generování těkavých specií
 • vývoj instrumentace v atomové fluorescenční spektrometrii
 • speciační analýza technologicky kritických prvků
 • speciační analýza toxiologicky závažných metabolitů arsenu
 • prekoncentrace těkavých sloučenin
 • metalomika
 • studium mechanismů generování, prekoncentrace a atomizace těkavých sloučenin včetně použití radioaktivních indikátorů
Zaměstnanci
Studenti
Hostující vědci
 • Říjen – listopad 2023: Dr. Ignacio Machado, PhD., Universidad de la República, Faculty of Chemistry, Montevideo, Uruguay
 • Září – říjen 2023: Dr. Krzysztof Greda, PhD., Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Polsko
 • Červenec – září 2023: Bc. Zhendong Lyu, Shantou University, College of Science, Čína
 • Listopad 2022 – prosinec 2022: Dr. Beatrice Campanella, Institute of Chemistry of Organometallic Compounds, National Research Council of Italy, Pisa (ICCOM-CNR)
 • Květen 2019 – prosinec 2020: Dr. Aline Fernandes de Oliveira, alinefo@gmail.com
 • Leden - březen 2019: Dr. Ran Bi, Marine Biology Institute, Shantou University (STU), China.
 • Prosinec 2018 - únor 2019: Dr. Dilek Yildiz - Research Assistant Mugla Sitki Koçman University, Research Labs Centre, Mugla, Turkey
 • Duben - červenec 2018: Adrián García Figueroa M.Sc. Ph.D. student of Química Analítica, Facultad de Química, Universidade de Vigo, Spain.
 • Duben 2018: MSc. Sebastian Burhenn Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany.
 • Červen 2017: MSc. Sebastian Burhenn Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany.
 • Únor - říjen 2017: Dr. Ignacio Machado, Ph.D -Faculty of Chemistry, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
 • Říjen 2014 - říjen 2015: MSc. Charles Huber Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense IFSUL, Pelotas, Brazílie.
Bývalí členové týmu
 • Mgr. Barbora Štádlerová, Ph.D. (do 2024)
 • Mgr. Simona Adamová, (do 2023)
 • RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. (do 2022)
 • Dr. Inga Petry-Podgórska (do 2021)
 • Mgr. Karel Marschner, Ph.D.(do 2018)
 • Ing. Miloslav Vobecký, CSc.(do 2011)
 • RNDr. Vlasta Korunová (do 2010)
 • Anna Selecká (do 2010)
 • Mgr. Olga Grossová

Granty a projekty

Řešené granty

 • GAČR 23-05974K, (2023-2025) Všestranné plazmové zdroje a pokročilé přístupy ke zpracování signálu jako nové koncepty ve stopové prvkové analýze a atomové spektrometrii.- RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
 • GAČR 23-06530S, (2023-2025) Unikátní metody ultrastopové analýzy vybraných technologicky-kritických prvků. - RNDr. Stanislav Musil, Ph.D.
 • Strategie AV21 – Voda pro život, (2023-2024) Speciace arsenu a germania ve vodárenských nádržích - RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
 • Strategie AV21 – Voda pro život, (2023-2024) Antimon ve srážkové vodě z komunikací - RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.