Výběrové řízení

Aktuální výběrová řízení

2023

Dodávka analyzátoru částic atmosférického aerosolu SMPS

Rekonstrukce trafostanice – výměna transformátoru

  1. Výzva
  2. Krycí list – příloha č. 1
  3. Čestné prohlášení ke kvalifikaci – Příloha č. 2
  4. Projektová dokumentace
2022

Dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením ve spojení s ultra vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a iontový zdroj DART

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb na rok 2023

Autorizovaný servis hybridního hmotnostního spektrometru

2021
2020
2019
2018
2017

Přístroj pro kapilární elektroforézu s DAD a LIF detekcí

Modernizace elektronické požární signalizace v budovách ÚIACH

Výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Rejvíz

Výměna dvou osobních výtahů v hlavní budově ÚIACH

2016

Kupní smlouva na dodávku přístroje UV detektor

Přístroj pro vysokotlaký mikrovlnný rozklad a mineralizaci vzorků
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Přístroj pro vysokotlaký mikrovlnný rozklad a mineralizaci vzorků.

Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK
Nákup energií pro SSČ AV ČR a další instituce AV ČR a jiné.

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele elektřiny.

Přístroj pro kapilární elektroforézu
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Přístroj pro kapilární elektroforézu.

Atomový absorpční spektrometr
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Atomový absorpční spektrometr.

Rekonstrukce laboratoře č.22 a č.23 včetně předsíně v 1.NP budovy UIACH
Veřejná zakázka malého rozsahu

Rekonstrukce laboratoře č.10 a č.12 v 2.NP budovy UIACH
Veřejná zakázka malého rozsahu

Přístroj vakuová naprašovačka
Veřejná zakázka malého rozsahu

2015

Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je zajištění bezpečnostních, hlídacích a recepčních služeb v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. v Brně, Veveří ulice 97.

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele elektřiny.

Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK
Nákup energií pro SSČ AV ČR a další instituce AV ČR a jiné.

Rekonstrukce laboratoře č. 24 v 1. patře budovy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je dodávka stavby "Rekonstrukce laboratoře č. 24 v 1. patře budovy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. ". Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle prováděcí projektové dokumentace a výkazů výměr.

Atomový absorpční spektrometr s mineralizátorem a příslušenstvím.
Předmětem výběrového řízení s názvem „Atomový absorpční spektrometr s mineralizátorem a příslušenstvím“ je dodávka atomového absorpčního spektrometru, který využívá kontinuální zdroj záření a který zahrnuje plamenový i grafitový atomizátor, a mikrovlnný vysokotlaký rozkladný systém s příslušenstvím.

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na „Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“

Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je zajištění bezpečnostních, hlídacích a recepčních služeb v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. v Brně, Veveří ulice 97.

2014

Rekonstrukce laboratoří č. 27 a č. 31 v 1. NP Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je dodávka stavby „Rekonstrukce laboratoří č. 27 a č. 31 v 1. NP Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

2013

Úprava chodby ve 2. NP a střechy nad vstupem do objektu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je dodávka stavby „Úprava chodby ve 2. NP a střechy nad vstupem do objektu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem zakázky je dodávka stavby „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

 

2012
2010
2009
2008
2007
2006