Kariéra

Volná místa

Informace o možnostech studia a zaměstnání

 • mikroextrakční techniky v analýze komplexních vzorků
  (RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., kuban@iach.cz)
 • kapilární elektroforéza-teorie, aplikace
  (RNDr. Petr Gebauer, CSc., gebauer@iach.cz)
 • elektroforéza mikroorganismů
  (Ing. Marie Horká, CSc., horka@iach.cz)
 • atomová spektroskopie
  (doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., docekal@iach.cz)
 • analýza jedné buňky
  (Ing. Karel Klepárník, CSc., kleparnik@iach.cz)
 • spojení MS se separačními metodami
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • nanotechnologie v analytické chemii
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • aerosoly a jejich vztah ke globálním změnám klimatu
  • Centrum studií toxických vlastností nanočástic
   (nanočástice, nanočástice v ovzduší, inhalační toxicita, in vivo studie)
  • Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv
   (znečitění ovzduší, biopaliva, automobilové emise)
 • (Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., vecera@iach.cz)
 • iontové kapaliny
  (doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)
 • separace stlačenými tekutinami
  (doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)
 • proteomika, hmotnostní spektrometrie
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • generování těkavých sloučenin pro atomovou spektrometrii
  (prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., dedina@biomed.cas.cz)
 • speciační analýza
  (RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., matousek@biomed.cas.cz)
 • stopová a ultrastopová analýza
  (RNDr. Jan Kratzer, Ph.D., jkratzer@biomed.cas.cz)