Kariéra

Volná místa

Vrátný
uzávěrka 15. 2. 2024

Informace o možnostech studia a zaměstnání

 • mikroextrakční techniky v analýze komplexních vzorků
  (RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., kuban@iach.cz)
 • kapilární elektroforéza-teorie, aplikace
  (RNDr. Petr Gebauer, CSc., gebauer@iach.cz)
 • analýza jedné buňky
  (Ing. Karel Klepárník, CSc., kleparnik@iach.cz)
 • spojení MS se separačními metodami
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • nanotechnologie v analytické chemii
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • atomová spektroskopie
  (RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., coufalik@iach.cz)
 • atmosférické aerosoly, znečištění ovzduší
  (RNDr. Pavel Mikuška, CSc., mikuska@iach.cz)
 • toxické vlastnosti nanočástic
  (Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., vecera@iach.cz)
 • iontové kapaliny
  (doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)
 • separace stlačenými tekutinami
  (doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)
 • proteomika, hmotnostní spektrometrie
  (Ing. František Foret, DSc., foret@iach.cz)
 • generování těkavých sloučenin pro atomovou spektrometrii
  (prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., dedina@biomed.cas.cz)
 • speciační analýza
  (RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., matousek@biomed.cas.cz)
 • stopová a ultrastopová analýza
  (RNDr. Jan Kratzer, Ph.D., jkratzer@biomed.cas.cz)