Kontakt

Adresa

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. (UIACH)
Veveří 967/97
602 00 Brno

Telefon:   +420 532 290 111   Podatelna (pro písemná podání)
Telefon:   +420 532 290 182   Úřední hodiny:   po-pá 9:00-14:00
Fax:   +420 532 290 182   Adresa e-podatelny
E-mail:   uiach@iach.cz   E-mail:   posta@iach.cz
IČO:   68081715   Datová schránka Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
DIČ:   CZ68081715   ID schránky:   ugcnueq
        Typ schránky:   právnická osoba

ÚIACH přijímá všechny elektronické dokumenty ve zde uvedených formátech


Vedení

Ředitel

Ing. František Foret, DSc.
Telefon: +420 532 290 183
E-mail: foret@iach.cz

sekretářka ředitele:

PhDr. Denisa Gritzová
Telefon: +420 532 290 182
E-mail: uiach@iach.cz

Zástupce ředitele

doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 142
E-mail: petr.kuban@iach.cz


Mezinárodní poradní sbor Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Prof. Dr. Detlev Belder
University of Leipzig, Institut of Analytical Chemistry, Germany
e-mail: belder@uni-leipzig.de

Prof. Doo Soo Chung
Seoul National University, Department of Chemistry, South Korea
e-mail: dschung@snu.ac.kr

M.Sc. Konstantinos Eleftheriadis, Ph.D.
Institute of Nuclear and Radiological Science & Technology, Energy & Safety, Greece
e-mail: elefther@ipta.demokritos.gr

Univ. Prof., Dipl.-Ing. Dr. Peter Ertl
TU Vienna, Institute of Applied Synthetic Chemistry, Austria
e-mail: peter.ertl@tuwien.ac.at

Giancarlo Forte, Ph.D.
CTM at the International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital, Czech Republic
e-mail: giancarlo.forte@fnusa.cz

Prof. András Guttman, Ph.D.
University of Pannonia, Institute of Chemical and Process Engineering, Hungary
e-mail: guttman@lendulet.uni-pannon.hu

Dr. Michael Sperling (Dipl. Chem.)
European Virtual Institute for Speciation Analysis (EVISA), Germany
University of Münster, Institute for Inorganic and Analytical Chemistry, Germany
e-mail: michael.sperling@uni-muenster.de


Rada UIACH AV ČR, v. v. i.

Předseda:

RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.
Telefon: +420 532 290 140
E-mail: kuban@iach.cz

Místopředseda:

RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
Telefon: +420 532 290 167
E-mail: mikuska@iach.cz

Členové:

Ing. Janette Bobáľová, CSc.
Telefon: +420 532 290 106 
E-mail: bobalova@iach.cz

Mgr. Filip Duša, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 217
E-mail: dusa@iach.cz

RNDr. Petr Gebauer, CSc.
Telefon: +420 532 290 125
E-mail: gebauer@iach.cz

Ing. Pavel Karásek, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 175
E-mail: karasek@iach.cz

RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Telefon: +420 296 442 490
E-mail: jkratzer@biomed.cas.cz

Externí členové:

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., - Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Tajemnice rady:

Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova@iach.cz


Dozorčí rada UIACH AV ČR, v. v. i.

Předseda:

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Telefon: +420 541 517 166
E-mail: vondracek@ibp.cz

 

Místopředseda:

Ing. Jana Křivánková, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 109
E-mail: jana.krivankova@iach.cz

Členové:

prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Telefon: +420 549 494 003
E-mail: fajkus@sci.muni.cz

doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Telefon: +420 541 562 927
E-mail: bobalp@pharm.muni.cz

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Telefon: +420 532 290 502
E-mail: vlcek@brno.avcr.cz

Tajemnice rady:

Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova@iach.cz


Sekretariát ředitele

Sekretářka ředitele:

PhDr. Denisa Gritzová
Telefon: +420 532 290 182
E-mail: gritzova@iach.cz

Asistentka ředitele:

Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova@iach.cz

Správce informačních a komunikačních technologií:

Adam Klíma
Telefon: +420 532 290 235
E-mail: klima@iach.cz


Hospodářská správa

Ing. Libuše Dvořáčková
Telefon: +420 532 290 185
E-mail: dvorackova@iach.cz


Ekonomický útvar

Dagmar Slouková
Telefon: +420 532 290 184
E-mail: sloukova@iach.cz


Personální útvar

Jitka Škvrnová
Telefon: +420 532 290 186
E-mail: skvrnova@iach.cz


 Technický útvar

Musálková Monika
Telefon: +420 532 290 141
E-mail: musalkova@iach.cz


Informační technologie

Adam Klíma
Telefon: +420 532 290 146
E-mail: klima@iach.cz


Styk s veřejností a knihovna

Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova@iach.cz


Telefonní a mailový seznam