Library (CZ only)

Vedoucí knihovny : Ing. Iveta Drobníková drobnikova@iach.cz (tel. 532 290 234)

Služba MVS z knihovního fondu je poskytována bezplatně, žádanky o kopie zasílejte elektronicky na adresu: drobnikova@iach.cz

Knihovní řád, knihovny UIACH AV ČR.

Seznam časopisů, které knihovna UIACH AV ČR odebírá.

Knihovna je zapojena do projektu CzechELib.
V rámci projektu je zaměstnancům ústavu a čtenářům knihovny umožněn přístup k elektronickým informačním zdrojům a knižním databázím, jmenovitě:
 
 • American Chemical Society Journals
  American Chemical Society (ACS) je předním vydavatelem odborných časopisů v oblasti chemie, fyziky, biologie a širokém spektru dalších vědeckých oborů. Produkce ACS čítá desítky recenzovaných periodických titulů, do kterých každoročně předkládá k posouzení své práce přes 100 000 autorů a jejich výzkumných týmů z celého světa.
 • RSC Gold
  Předplatné RSC Gold zajišťuje přístup k plným textům všech aktuálních ročníků časopisů předního světového vydavatelství odborné chemické literatury Royal Society of Chemistry.
 • ScienceDirect Freedom Collection
  ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup k časopisům vydávaných společností Elsevier. Je v ní možné procházet plné texty 2300 titulů především z oblasti techniky, matematiky a výpočetní techniky.
 • Wiley Online Library journals – STM kolekce
  Kolekce Science, Technology and Medicine (STM) na platformě Wiley Online Library obsahuje plné texty více než 800 recenzovaných časopisů zaměřených na oblasti přírodních věd, medicíny a techniky z produkce tohoto vydavatelství. O kvalitě časopisů svědčí také fakt, že více než 90 % z nich je impaktovaných. Tituly jsou dostupné od roku 1997 do současnosti.
Přístup k ostatním elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím KNAV pro ústavy AV ČR:
Od 1. ledna 2018 je přístup k části zdrojů v rámci AVČR zajišťován prostřednictvím KNAV v rámci národního licenčního centra CzechELib, jedná se o databáze:
 • Web of Science
  Web of Science je platforma pro přístup k stejnojmenné světově proslulé citační databázi. Její základ tvoří multioborová Core Collection obsahující hlavní citační rejstříky Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index a Emerging Sources Citation Index. Předplatné zároveň umožňuje přístup do databáze Journal Citation Reports (na platformě InCites), jež jako jediná na světě obsahuje Impakt Faktor.
 • Scopus
  Scopus od společnosti Elsevier je nejrozsáhlejší citační a abstraktovou databází recenzované vědecké literatury zahrnující časopisy, knihy a konferenční sborníky především z oblasti medicíny, přírodních věd a sociálních věd. Databáze obsahuje přes 70 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc titulů, z nichž některé jsou pokryty již od roku 1788. Dále je zde obsaženo přes 1,4 miliardy citací po roce 1970, 16 milionů autorských profilů a 70 000 institucionálních profilů. Scopus nabízí i analytické nástroje pro sledování a vizualizaci výzkumu.
 • EBSCO – eBook Academic Collection
  Kolekce eBook Academic Collection dostupná na platformě EBSCOhost obsahuje velký výběr přes 170 000 elektronických knih z široké škály vědeckých oblastí. Knihy lze jak prohlížet online, tak si je stáhnout do vlastního čtecího zařízení.
 • ProQuest
  ProQuest Central je v současnosti jednou z nejrozsáhlejších multidisciplinárních databází poskytující přístup k různým typům informačních zdrojů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství. Kolekce obsahuje tisíce plnotextových časopisů, noviny, zprávy, knihy, konferenční materiály, vysokoškolské kvalifikační práce i další šedou literaturu.
 • Emerald
  Kolekce Emerald Premier zahrnuje kompletní časopiseckou produkci vydavatelství Emerald čítající přes 300 titulů.
 • JSTOR
  Plnotextová databáze, došlo k rozšíření původní nabídky o jedenáct nových kolekcí - nově jsou tak k dispozici kolekce Arts & Sciences I – XV, Business IV a Life Sciences. V kolekcích Arts & Sciences naleznete také všechny tituly z kolekce Mathematics & Statisctics, Biological Science a dalších.
Publikace Ústavu analytické chemie v celoakademickém databázovém systému (Advanced Rapid Library), v on-line katalogu ASEP (Evidence publikační činnosti AV ČR).

Bibliografické přehledy a grafické výstupy výsledků základního výzkumu oblastí, ústavů, útvarů a pro jednotlivé vědecké pracovníky UIACH AV ČR, v. v. i., jsou k dispozici v rámci ANALYTIKY ASEP.

Informace o výsledcích výzkumu a vývoje jsou předávány do informačního systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV, informace o řešených grantech a projektech najdete v databázi CEP.