Public events (CZ only)

VědaFest 2022

10. ročník zábavné vědecké laboratoře VědaFest 2022 se konal 22. 6. jako již tradičně v Pražských Dejvicích. Náš ústav zde prezentovali Antonín Hlaváček, Jana Křivánková a Julie Weisová na téma Barvy chemie. VědaFest je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Letošní ročník „Věda od A do Z“ ukázal, že věda má rozmanité podoby a využití v každodenním životě. Zde je pár obrázků z akce.


IMG_20220622_074845IMG_20220622_083314

IMG_20220622_100603IMG_20220622_085859

IMG_20220622_104056IMG_20220622_121655

IMG_20220622_150104IMG_20220622_181607

Pátý ročník Veletrhu vědy pořádaný SSČ AVČR

Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří 2018

Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 9.11. proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Den otevřených dveří na našem ústavu. Akce se zúčastnili především studenti chemické průmyslovky, gymnazia Matyáše Lercha a několik dalších návštěvníků z řad veřejnosti.
 
Přicházející návštěvníci

se shromáždili ve vestibulu, kde je uvítal Ing. Karel Klepárník, CSc., a seznámil je s plánem prohlídky.

Studenti se rozdělili do několika skupin, které postupně navštívili jednotlivá oddělení našeho ústavu. Oddělením bioanalytické instrumentace provedl návštěvníky Mgr. Jakub Novotný.

Oddělení analytické chemie životního prostředí prezentoval RNDr. Pavel Mikuška, CSc.

Další pracovník stejného oddělení Ing. Lukáš Čapka, Ph.D. studentům předvedl detekci nebezpečných látek v ovzduší.

Ing. Miloš Dvořák, Ph.D. prezentoval oddělení elektromigračních metod popisem detekce látek v kapiláře za použití elektrického proudu.

Ing. Pavel Karásek, Ph.D. z oddělení separací v tekutých fázích, hovořil o analýze látek za využití superkritické vody.

Oddělení separací v tekutých fázích také prezentoval Ing. Josef Planeta, Ph.D.

Po prohlídce byla přednáška doc. RNDr. Michala Rotha, CSc., na téma Využití stlačených kapalin a analytických separačních metodách. Úvodem ještě seznámil posluchače se strukturou Akademie věd.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byly připraveny informační materiály a propagační předměty. Zaplněný přednáškový sál návštěvníky.
Den otevřených dveří 2017

Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. Ve středu 8.11. proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Den otevřených dveří na našem ústavu. Akce se zúčastnili především studenti chemické průmyslovky a několik dalších návštěvníků z řad veřejnosti.
 
Přicházející návštěvníci se shromáždili ve vestibulu, kde je uvítal RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., a seznámil je s plánem prohlídky.
Studenti se rozdělili do několika skupin, které postupně navštívili jednotlivá oddělení našeho ústavu. Oddělením bioanalytické instrumentace provedl návštěvníky Mgr. Jan Partyka a Mgr. Tomáš Václavek.

Oddělení analytické chemie životního prostředí prezentoval Ing. Kamil Křůmal, Ph.D., a Mgr. Richard Čmelík, Ph.D., za oddělení bioanalytické instrumentace.

RNDr. Zdeňka Malá, Ph.D. prezentovala oddělení elektromigračních metod

Po prohlídce byla přednáška Ing. Karla Klepárníka, CSc., na téma Využití mikro- a nanotechnologií: Od analýzy jednotlivých buněk po jednotlivé molekuly. Úvodem ještě seznámil posluchače se strukturou Akademie věd.

Zaplněný přednáškový sál.
Den otevřených dveří 2016

Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 11.11. proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Den otevřených dveří na našem ústavu. Oproti loňskému roku, kdy se akce zúčastnili studenti chemické průmyslovky a gymnázia, byla letos účast slabší.
 
Přicházející návštěvnice, první zastavení bylo v oddělení separací v tekutých fázích, ve skupině separací v kapalné fázi. Zde Mgr. Filip Duša, Ph.D., seznámuje s řešenou problematikou.

Oddělení bioanalytické instrumentace zastupoval Mgr. Jan Přikryl, Ph.D., a Mgr. Anna Týčová, Ph.D., ukázala návštěvnicím prostory čisté laboratoře.

Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., z oddělení separací v tekutých fázích, skupiny separací stlačenými tekutinami, objasnil možnosti využití superkritické vody. Praktické využítí chromatografie při stanovení jednotlivých prvků předvedl Ing. Josef Planeta, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení analytické chemie životního prostředí prezentovali RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., a Ing. Lukáš Čapka, Ph.D., Poslední zastávka byla v oddělení elektromigračních metod, kde Mgr. Andrea Šlampová, Ph.D., objasnila principy separací pomocí elektromigrace analytů.
Den otevřených dveří 2015
Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 13. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří související s Týdnem vědy a techniky.
 
Přicházející studenti chemické průmyslovky a gymnázia třída Kapitána Jaroše. Z obou škol se akce zúčastnilo šedesát studentů.

Ve vestibulu ústavu je očekávali naši kolegové, kteří první

i druhou skupinu provázeli ústavem.

Zájemce o náš ústav přivítal doc. RNDr. Michal Roth, CSc. a krátce je seznámil se strukturou Akadmie věd a zaměřením výzkumu na našem ústavu.

Oddělení separací v tekutých fázích, skupinu separací stlačenými tekutinami, prezentoval Ing. Josef Planeta, Ph.D.

a Ing. Pavel Karásek, Ph.D.

Oddělení analytické chemie životního prostředí zastupoval Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.

Oddělením elektromigračních metod provedla zájemce RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení bioanalytické instrumentace objasnil Ing. Karel Klepárník, CSc.

Oddělením separací v tekutých fázích, skupiny separací v kapalné fázi, provedl zájemce doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. a RNDr. Vladislav Kahle, CSc.
Den otevřených dveří 2014
Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 7. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří související s Týdnem vědy a techniky.
 
Přicházející studenti chemické průmyslovky a gymnázia, třída Kapitána Jaroše.


Ve vestibulu ústavu je očekávali naši kolegové, kteří je ústavem doprovázeli.

Zájemce o náš ústav přivítal doc. RNDr. Michal Roth, CSc. a krátce je seznámil se strukturou Akadmie věd a zaměřením výzkumu na našem ústavu.

Studenty zaplněný přednáškový sál.

Oddělením elektromigračních metod provedl zájemce RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D.

Oddělení separací v tekutých fázích, skupinu separací stlačenými tekutinami, prezentoval Ing. Pavel Karásek, Ph.D. a Ing. Josef Planeta, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení bioanalytické instrumentace objasnil Ing. Pavel Podešva.

Oddělením separací v tekutých fázích, skupiny separací v kapalné fázi, provedl zájemce doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. a Ing. Jozef Šesták.

Oddělení analytické chemie životního prostředí zastupoval RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
Den otevřených dveří 2013
Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 8. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří související s Týdnem vědy a techniky.
 
Přicházející studenti chemické průmyslovky. Ve vestibulu ústavu je očekávají naši mladí pracovníci, kteří je budou ústavem doprovázet.


Zájemce o náš ústav přivítal doc. RNDr. Michal Roth, CSc. a krátce je seznámil se strukturou Akadmie věd a zaměřením výzkumu na našem ústavu.

Studenty zaplněný přednáškový sál.

Oddělením separací v tekutých fázích, skupiny separací v kapalné fázi, provedl zájemce Mgr. Filip Duša.

Oddělení separací v tekutých fázích, skupinu separací stlačenými tekutinami prezentoval Ing. Pavel Karásek, Ph.D. a Ing. Josef Planeta, Ph.D.


Oddělení analytické chemie životního prostředí zastupovali Ing. Kamil Křůmal, Ph.D. a Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení bioanalytické instrumentace objasnil Ing. Pavel Podešva.

Oddělením elektromigračních metod provedl zájemce RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D.