Jaroslav Janák Award (CZ only)

Cena Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie je od roku 2014 udělována Ústavem analytické chemie AV ČR, v. v. i., vědeckým pracovníků, kteří svou prací významnou měrou přispěli k rozvoji v oblasti analytické chemie.

Udělené ceny

2022

V roce 2022 byly uděleny dvě ceny oceňující práci Prof. Františku Švecovi a Dr.Martina Gilara za přínos k rozvoji nových chromatografických technik.

In 2022, two prizes were awarded recognizing the work of Prof. František Švec and Dr. Martin Gilar for their contribution to the development of new chromatographic techniques.

2022_1 2022_2

 

2018

V roce 2018, na konferenci CECE 2018, byla cena udělena prof. RNDr. Ludmile Křivánkové, CSc., z Ústavu analytické chemie AV ČR, za významný přínos v oblasti elektromigračních metod a řízení vědy.

2016

V roce 2016, u příležitosti výročí 60 let výzkumu na UIACH, byla cena udělena prof. RNDr. Petru Bočkovi, DrSc., za rozvoj analytické chemie.

2015

V roce 2015, na konferenci CECE 2015, byla cena udělena prof. Ing. Pavlu Janderovi, DrSc., z Univerzity Pardubice za významný přínos v oblasti analytické chemie.

2014

V roce 2014 byla cena udělena prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc. dr. h. c., u příležitosti jeho 90. narozenin, za celoživotní práci v oboru analytické chemie.