Přístrojové vybavení

Atomový absorpční spektrometr, Perkin Elmer Analyst 800, Perkin Elmer, USA

Atomový absorpční spektrometr, Perkin Elmer Analyst 800, Perkin Elmer, USA

GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí TRACE-GC-POLARIS Q Thermo Finnigan, USA
GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí TRACE-GC-POLARIS Q Thermo Finnigan, USA

MALDI – TOF/TOF Proteomic Analyzer 4700 Applied Biosystems, USA
MALDI – TOF/TOF Proteomic Analyzer 4700 Applied Biosystems, USA

3000 Q TRAP LC/MS/MS Applied Biosystems, USA
3000 Q TRAP LC/MS/MS Applied Biosystems, USA

EXQnest Spot Cutter Bio Rad
EXQnest Spot Cutter Bio Rad

Plynový chromatograf GC-MS-MS + 2 hmotnostní detektory Agilent, USA
Plynový chromatograf GC-MS-MS + 2 hmotnostní detektory Agilent, USA


DIGITEL velkoobjemové odběrové zařízení pro vzorkování atmosférických aerosolů DHA-80, Švýcarsko

 Laserový generátor mikroobrazců µP6 101 Heidelberg Instruments, GmbH
Laserový generátor mikroobrazců µP6 101 Heidelberg Instruments, GmbH

Přístroj pro kapilární elektroforézu s hmotnostním spektrometrem
Přístroj pro kapilární elektroforézu s hmotnostním spektrometrem

Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series
Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series

Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series
Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series

PRINCE – programovatelný dávkovač pro kapilární elektroforézu
PRINCE – programovatelný dávkovač pro kapilární elektroforézu

Iontový chromatograf DIONEX ICS - 2100
Iontový chromatograf Dionex, ICS-2100

Vysokotlaká pumpa ISCO
Vysokotlaká pumpa ISCO

Hmotnostní spektrometr Agilent Technologies GC/LC-ICP-MS
Hmotnostní spektrometr Agilent Technologies GC/LC-ICP-MS

Atomový absorpční spektrometr GBC - SAVANT AA
Atomový absorpční spektrometr GBC - SAVANT AA