Cena Jaroslava Janáka

Cena Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie je od roku 2014 udělována Ústavem analytické chemie AV ČR, v. v. i., vědeckým pracovníků, kteří svou prací významnou měrou přispěli k rozvoji v oblasti analytické chemie.

Since 2014, the Jaroslav Janák Award for the Development of Analytical Chemistry has been awarded by the Institute of Analytical Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., to scientists who have made a significant contribution to the development of analytical chemistry through their work.

Autor medaile Ing. František Matulík

Udělené ceny

2023

V roce 2023 byla cena, oceňující práci Prof. Bohuslava Gaše z Karlovy univerzity v Praze, udělena za jeho přínos k rozvoji teorie a počítačových simulací elektromigračních metod.

In 2023, the award was given to Prof. Bohuslav Gas of the Charles University in Prague for his contribution to the development of theory and computer simulations of electromigration methods.

2023

2022

V roce 2022 byly uděleny dvě ceny oceňující práci Prof. Františku Švecovi a Dr.Martina Gilara za přínos k rozvoji nových chromatografických technik.

In 2022, two prizes were awarded recognizing the work of Prof. František Švec and Dr. Martin Gilar for their contribution to the development of new chromatographic techniques.

2022_1 2022_2

 

2018

V roce 2018, na konferenci CECE 2018, byla cena udělena prof. RNDr. Ludmile Křivánkové, CSc., z Ústavu analytické chemie AV ČR, za významný přínos v oblasti elektromigračních metod a řízení vědy.

In 2018, at the CECE 2018 conference, the prize was awarded to Prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., from the Institute of Analytical Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, for her significant contribution in the field of electromigration methods and science management.

2016

V roce 2016, u příležitosti výročí 60 let výzkumu na UIACH, byla cena udělena prof. RNDr. Petru Bočkovi, DrSc., za rozvoj analytické chemie.

In 2016, on the occasion of the anniversary of 60 years of research at UIACH, the prize was awarded to Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., for the development of analytical chemistry.

2015

V roce 2015, na konferenci CECE 2015, byla cena udělena prof. Ing. Pavlu Janderovi, DrSc., z Univerzity Pardubice za významný přínos v oblasti analytické chemie.

In 2015, at the CECE 2015 conference, the prize was awarded to prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., from the University of Pardubice for his significant contribution in the field of analytical chemistry.

2014

V roce 2014 byla cena udělena prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc. dr. h. c., u příležitosti jeho 90. narozenin, za celoživotní práci v oboru analytické chemie.

In 2014, the prize was awarded to prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc. dr. h. c., on the occasion of his 90th birthday, for a lifetime of work in the field of analytical chemistry.