Oddělení stopové prvkové analýzy

Webové stránky oddělení

Zaměstnanci

 • prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. - vedoucí oddělení dedina@biomed.cas.cz (+420) 296 442 490
 • RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. - zástupce vedoucího matousek@biomed.cas.cz (+420) 296 442 474
 • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. jkratzer@biomed.cas.cz (+420) 296 442 487
 • RNDr. Stanislav Musil, Ph.D. stanomusil@biomed.cas.cz (+420) 296 442 659
 • RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. novakoe1@natur.cuni.cz
 • Dr. Inga Petry-Podgórska podgorska@iach.cz (+420) 296 442 474
 • Bc. Linda Sagapova, sagapova@iach.cz (+420) 296 442 487
 • Mgr. Barbora Štádlerová, stadlerova@iach.cz (+420) 296 442 487
 • Mgr. Jaromír Vyhnanovský, vyhnanovsky@iach.cz (+420) 296 442 487

Studenti

 • Bc. Kateřina Bufková
 • Bc. Lucie Juhászová
 • Bc. Marta Kolrosová
 • Bc. Michaela Migašová
 • Bc. Linda Sagapova
 • Mgr. Jakub Šoukal
 • Mgr. Barbora Štádlerová
 • Bc. Dominik Vaněk
 • Mgr. Jaromír Vyhnanovský
 • Bc. Radek Žídek

Hostující vědci

 • Leden - březen 2019: Dr. Ran Bi, Marine Biology Institute, Shantou University (STU), China.
 • Prosinec 2018 - únor 2019: Dr. Dilek Yildiz - Research Assistant Mugla Sitki Koçman University, Research Labs Centre, Mugla, Turkey
 • Duben - červenec 2018: Adrián García Figueroa M.Sc. Ph.D. student of Química Analítica, Facultad de Química, Universidade de Vigo, Spain.
 • Duben 2018: MSc. Sebastian Burhenn Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany.
 • Červen 2017: MSc. Sebastian Burhenn Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany.
 • Únor - říjen 2017: Dr. Ignacio Machado, Ph.D -Faculty of Chemistry, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
 • Říjen 2014 - říjen 2015: MSc. Charles Huber Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense IFSUL, Pelotas, Brazílie.
Bývalí členové týmu
 • RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.(do 2018)
 • Mgr. Karel Marschner, Ph.D.(do 2018)
 • Ing. Miloslav Vobecký, CSc.(do 2011)
 • RNDr. Vlasta Korunová (do 2010)
 • Anna Selecká (do 2010)
 • Mgr. Olga Grossová

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Obecný cíl našeho výzkumu je rozvíjet slibné aspekty generování, prekoncentrace a atomizace těkavých sloučenin pro stopovou prvkovou a speciační analýzu metodami analytické atomové spektrometrie a aplikovat stopovou prvkovou a speciační analýzu pro účely biomedicínského a environmentálního výzkumu.

 

 • vývoj nových atomizátorů těkavých sloučenin
 • speciační analýza toxiologicky důležitých metabolitů arsenu
 • prekoncentrace těkavých sloučenin v atomizátorech pro AAS a AFS
 • chemické i fotochemické generování těkavých forem přechodných prvků

 

Granty a projekty

Řešené granty

 • 17-04329S, (2017-2019) Atomizatory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii - nové horizonty. - prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
 • 18-01116S, (2018-2020) Pokročilé přístupy ke generování těkavých sloučenin se spektrometrickou detekcí: ultrastopové stanovení a speciační analýza Cd, Hg, As a Se. Grantová agentura České republiky. - RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
 • 19-17604Y, (2019-2021) Nové analytické přístupy ke stanovení přechodných kovů založené na generování těkavých specií a atomové fluorescenční spektrometrii. - RNDr. Stanislav Musil, Ph.D.