Oddělení separací v tekutých fázích

Zaměstnanci

Studenti

Bývalí členové týmu
 • RNDr. Martin Beran Ph.D.
 • Ing. Vratislav Košťál, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pól, Ph.D.
 • Olga Smolová
 • Ing. Elena Varaďová Ostrá

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními metodami, využití superkritické vody k úpravám povrchů a rozměrů analytických separačních zařízení z taveného křemene a skla, vývoj technologie chromatografických kolon, automatizace elektroseparačních metod a procesů, extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

 • IEF v rozbíhavém toku.
 • Využití superkritické vody k úpravám křemenných kapilár a skleněných substrátů pro mikročipy.
 • Kolonové technologie pro CLC - syntéza monolitických kolon a jejich aplikace v proteomice.
 • Automatizace elektroseparačních metod, zejména CE, CEC a CIEF.
 • Modifikace křemenných kapilár pro elektroforetické separace jednobuněčných organismů.
 • Detekční techniky pro elektroseparační metody (LIF, MS).
 • Extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

Granty a projekty

Řešené granty

 • 16-29916A, (2016-2019) Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu. - Ing. Marie Horká, CSc.
 • VI20172020069, (2017-2020) Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů. - Ing. Marie Horká, CSc.
 • 19-00742S, (2019-2021) Úpravy křemenných kapilár superkritickou vodou: pokročilé techniky leptání a náročné aplikace. - doc. RNDr. Michal Roth, CSc.