Oddělení elektromigračních metod

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum a vývoj kapilární elektroforézy a ostatních elektromigračních technik v následujících oblastech:

 • Vývoj prekoncentračních a preseparačních postupů v oblasti analýz vzorků se složitými matricemi
 • Metodologie pro porozumění a pochopení vlastností separačních systémů, vzorků, matric
 • Vývoj metodologie s cílem dosažení maximální separační účinnosti a citlivosti
 • Vývoj a aplikace mikroextrakčních technik využívajících fázová rozhraní pro analýzu vzorků se složitými matricemi
 • Spojení úpravy vzorků s CE instrumentací pro přímou analýzu vzorků se složitými matricemi
Zaměstnanci
Studenti
Hostující vědci
 • Noemi Aranda Merino (University of Seville) 01/2022 - 12/2023
Bývalí členové týmu
 • Profousová Sylvie,
 • Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., emeritní vědecký pracovník
 • Bc. Vendula Chatrná
 • Prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., emeritní vědecká pracovnice
 • Bc. Martin Lučaj
 • Mgr. Blanka Miková
 • Bc. Ondrej Moravčík
 • RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Strieglerová
 • Ing. Jan Vašátko

Granty a projekty

Řešené granty

 • GA ČR 23-05972S, (2023-2025) Pokročilé techniky pro plně autonomní analýzy suchých krevních skvrn