Oddělení elektromigračních metod

Zaměstnanci

Studenti

 • Mgr. Blanka Miková
 • Ing. Lenka Ryšavá, rysava@iach.cz (+420) 532 290 126
 • Bc. Ondrej Moravčík

Hostující vědci

 • Noemi Aranda Merino (University of Seville) 01/2022 - 12/2023
Bývalí členové týmu
 • Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., emeritní vědecký pracovník
 • Prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
 • RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Strieglerová
 • Ing. Jan Vašátko
 • Bc. Vendula Chatrná
 • Bc. Martin Lučaj

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Výzkum a vývoj kapilární elektroforézy a ostatních elektromigračních technik v následujících oblastech:

 • Vývoj prekoncentračních a preseparačních postupů v oblasti analýz vzorků se složitými matricemi
 • Metodologie pro porozumění a pochopení vlastností separačních systémů, vzorků, matric
 • Vývoj metodologie s cílem dosažení maximální separační účinnosti a citlivosti
 • Vývoj a aplikace mikroextrakčních technik využívajících fázová rozhraní pro analýzu vzorků se složitými matricemi
 • Spojení úpravy vzorků s CE instrumentací pro přímou analýzu vzorků se složitými matricemi

Granty a projekty

Řešené granty