Oddělení elektromigračních metod

Zaměstnanci

 • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. - vedoucí oddělení kuban@iach.cz (+420) 532 290 140
 • RNDr. Petr Gebauer, CSc. - zástupce vedoucího gebauer@iach.cz (+420) 532 290 125
 • Ing. Miloš Dvořák, Ph.D. dvorak@iach.cz (+420) 532 290 127
 • RNDr. Zdeňka Malá, Ph.D. mala@iach.cz (+420) 532 290 128
 • Mgr. Andrea Šlampová, Ph.D. slampova@iach.cz (+420) 532 290 113

Studenti

 • Martin Lučaj
 • Bc. Blanka Miková
 • Ing. Lenka Ryšavá
 • Bc. Jan Vašátko
Bývalí členové týmu
 • Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., emeritní vědecký pracovník
 • Prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
 • RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Strieglerová

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Cílem oddělení je výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi. Jedná se především o elektricky indukované selektivní obohacení analytů přechodem přes fázová rozhraní a separaci analytů kapilární elektroforézou, nepřímé i přímé spojení těchto dvou technik a optimalizaci separačních systémů pro dosažení maximální účinnosti, selektivity and citlivosti.

 • Vývoj předkoncentračních a předseparačních postupů v oblasti analýz vzorků se složitými matricemi
 • Metodologie pro porozumění a pochopení vlastností separačních systémů, vzorků, matric
 • Vývoj metodologie s cílem dosažení maximální separační účinnosti a citlivosti
 • Vývoj a aplikace mikroextračních technik využívajících fázová rozhraní pro analýzu vzorků se složitými matricemi

Granty a projekty

Řešené granty

 • 18-13135S, (2018-2020) Využití kapilární elektroforézy při analýze suchých krevních skvrn. - RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.