Oddělení analytické chemie životního prostředí

Zaměstnanci

Studenti

Bývalí členové týmu
 • Mgr. Jana Blažková
 • Ing. Anna Broškovičová, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.
 • Ing. Michaela Dufka, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Dušek
 • Ing. Jan Hrdlička
 • Ing. Kamil Motyka, Ph.D.
 • Ing. Jana Sklenská
 • Mgr. Martin Vojtěšek, Ph.D.
 • RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
 • Zlatka Týnová

Řešená problematika

 

Metodologie a vývoj metod zaměřených na předkoncentrační, separační a detekční techniky pro stopovou a ultrastopovou analýzu sloučenin a prvků v životním prostředí, biologických a pokročilých materiálech.

 • analýza plynných a těkavých sloučenin, aerosolů a nanočástic ve vzduchu
 • instrumentace a detekční metody pro stopovou a ultrastopovou analýzu
 • chemické složení, vliv na zdraví a zdroje atmosférických aerosolů
 • toxicita a vliv nanočástic na životní prostředí
 • předkoncentrace polutantů ze vzduchu do kapalné fáze
 • průtoková analýza, plynová, kapalinová a iontová chromatografie, atomová spektrometrie

 

Granty a projekty

Řešené granty

 • Strategie AV21 – Voda pro život, (2023-2024) Analýza vody v lesních studánkách - RNDr. Pavel Mikuška, CSc.