Oddělení analytické chemie životního prostředí

Zaměstnanci

Studenti

 • Ing. Hana Barboříková
Bývalí členové týmu
 • Mgr. Jana Blažková
 • Ing. Anna Broškovičová, Ph.D.
 • Ing. Michaela Dufka, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Dušek
 • Ing. Jan Hrdlička
 • Ing. Kamil Motyka, Ph.D.
 • Ing. Jana Sklenská
 • Mgr.Martin Vojtěšek
 • RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
 • Zlatka Týnová

Řešená problematika

Cílem oddělení analytické chemie životního prostředí je vyvíjet metodologii a metody zaměřené na předkoncentrační, separační a detekční techniky a stopovou automatizovanou analýzu polutantů (plyny, nanočástice) ve všech složkách životního prostředí.

 

 • Vliv nanočástic na životní prostředí
 • Chemické složení atmosférických aerosolů, identifikace emisních zdrojů
 • Stopová a ultrastopová analýza prvků v klinických, biologických a pokročilých materiálech
 • Stopová a ultrastopová analýza životního prostředí
 • Automatizace v analytické chemii
 • Průtoková analýza, plynová, kapalinová a iontová chromatografie, atomová spektroskopie
 • Předkoncentrační techniky

 

Granty a projekty

Řešené granty

 • P104/19/12109S, (2019-2021) Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech budov: celkový environmentální dopad. - RNDr. Pavel Mikuška, CSc.