doc. RNDr.Marcela Buchtová, Ph.D., Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. - Výsledky výzkumu inhalací u myší

16. 09. 2019

Vás srdečně zvou na přednášku z cyklu "Kulatý stůl" ve středu 16. září v 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti Ústavu analytické chemie AV ČR