Ing. Lukáš Čapka, Ph.D. - modernizovaný kontinuální vzorkovač aerosolů

28. 02. 2018

Vás zve na přednášky z cyklu "Kulatý stůl" ve středu 16. května 2018 v 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti Ústavu analytické chemie AV ČR.