Informace o možnostech studia a zaměstnání

mikroextrakční techniky v analýze komplexních vzorků
(RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., kuban@iach.cz)

kapilární elektroforéza-teorie, aplikace
(RNDr. Petr Gebauer, CSc., gebauer@iach.cz)

elektroforéza mikroorganismů
(Ing. Marie Horká, CSc., horka@iach.cz)

atomová spektroskopie
(doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., docekal@iach.cz)

analýza jedné buňky
(Ing. Karel Klepárník, CSc., kleparnik@iach.cz)

spojení MS se separačními metodami
(Ing. František Foret, CSc., foret@iach.cz)

nanotechnologie v analytické chemii
(Ing. František Foret, CSc., foret@iach.cz)

aerosoly a jejich vztah ke globálním změnám klimatu
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
(nanočástice, nanočástice v ovzduší, inhalační toxicita, in vivo studie)
Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv
(znečitění ovzduší, biopaliva, automobilové emise)
(Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., vecera@iach.cz)

iontové kapaliny
(doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)

separace stlačenými tekutinami
(doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth@iach.cz)

proteomika, hmotnostní spektrometrie
(Ing. František Foret, CSc., foret@iach.cz)

generování těkavých sloučenin pro atomovou spektrometrii
(prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., dedina@biomed.cas.cz)

speciační analýza
(RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., matousek@biomed.cas.cz)

stopová a ultrastopová analýza
(RNDr. Jan Kratzer, Ph.D., jkratzer@biomed.cas.cz)


 Poslední úprava: 7. dubna 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"