Informace o možnostech studia a zaměstnání

mikroextrakční techniky v analýze komplexních vzorků
(RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.,kuban(at)iach.cz)

kapilární elektroforéza-teorie, aplikace
(RNDr. Petr Gebauer, CSc., gebauer(at)iach.cz)

elektroforéza mikroorganismů
(Ing. Marie Horká, CSc., horka(at)iach.cz)

atomová spektroskopie
(doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., docekal(at)iach.cz)

analýza jedné buňky
(Ing. Karel Klepárník, CSc., kleparnik(at)iach.cz)

spojení MS se separačními metodami
(Ing. František Foret, DSc., foret(at)iach.cz)

nanotechnologie v analytické chemii
(Ing. František Foret, DSc., foret(at)iach.cz)

aerosoly a jejich vztah ke globálním změnám klimatu
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
(nanočástice, nanočástice v ovzduší, inhalační toxicita, in vivo studie)
Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv
(znečitění ovzduší, biopaliva, automobilové emise)
(Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., vecera(at)iach.cz)

iontové kapaliny
(doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth(at)iach.cz)

separace stlačenými tekutinami
(doc. RNDr. Michal Roth, CSc., roth(at)iach.cz)

proteomika, hmotnostní spektrometrie
(Ing. František Foret, DSc., foret(at)iach.cz)

generování těkavých sloučenin pro atomovou spektrometrii
(prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., dedina(at)biomed.cas.cz)

speciační analýza
(RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., matousek(at)biomed.cas.cz)

stopová a ultrastopová analýza
(RNDr. Jan Kratzer, Ph.D., jkratzer(at)biomed.cas.cz)


 Poslední úprava: 18. října 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"