Pedagogická činnost

ÚIACH AV ČR, v. v. i., má platnou akreditaci MŠMT ČR pro výuku doktorského studijního programu/oboru analytická chemie (v češtině i angličtině) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na základě Rozhodnutí o části podané žádosti o udělení institucionální akreditace vydaného Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství má ÚIACH AV ČR, v. v. i., oprávnění ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oboru Chemie.

Zároveň mnozí pracovníci ústavu externě působí při výuce příbuzných akreditovaných oborů a jsou členy oborových rad dalších českých vysokých škol.

Pracovníci ÚIACH jsou školiteli nebo konzultanty studentů doktorských studijních programů.


 Poslední úprava: 13. září 2018
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"