Výběrová řízení 2017


Přístroj pro kapilární elektroforézu s DAD a LIF detekcí
 • Přístroj pro kapilární elektroforézu s DAD a LIF detekcí.

 • Modernizace elektronické požární signalizace v budovách ÚIACH
 • Modernizace elektronické požární signalizace v budovách UIACH.
 • Smlouva o dílo "Modernizace EPS v budovách ÚIACH"
  Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2232410

 • Výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Rejvíz
 • Oznámení o zrušení výběrového řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitostí v k. ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, okres Jeseník.
 • Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitostí v k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, okres Jeseník.
 • Oznámení o prodloužení termínu pro předání nabídek ve věci výběrového řízení na prodej nemovitostí v k. ú. Rejvíz.
 • Kupní smlouva
 • Dohoda o postoupení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 • Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni ČEZ a UIACH
 • Příloha ke smlouvě o smlouvě budoucí o věcném břemeni ČEZ situace
 • Smlouva o nájmu Rekreační a školicí středisko Rejvíz
 • Fotogalerie Rejvíz

 • Výměna dvou osobních výtahů v hlavní budově ÚIACH
 • Výzva a zadávací dokumentace - akce výměna osobních výtahů v budově UIACH.
 • Přílha č. 1. Krycí list nabídky - akce výměna osobních výtahů v budově UIACHl.
 • Přílha č. 2. Obchodní podmínky - Návrh Smlouvy o dílo - akce výměna dvou osobních výtahů v budově ÚIACH.
 • Smlouva o dílo "Výměna dvou osobních výtahů v hlavní budově ÚIACH"
  Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1828942