Výběrová řízení 2015


 • Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Předmětem zakázky je zajištění bezpečnostních, hlídacích a recepčních služeb v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. v Brně, Veveří ulice 97.

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
  Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele elektřiny.

 • Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK
  Nákup energií pro SSČ AV ČR a další instituce AV ČR a jiné.

 • Rekonstrukce laboratoře č. 24 v 1. patře budovy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Předmětem zakázky je dodávka stavby "Rekonstrukce laboratoře č. 24 v 1. patře budovy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. ". Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle prováděcí projektové dokumentace a výkazů výměr.

 • Atomový absorpční spektrometr s mineralizátorem a příslušenstvím.
  Předmětem výběrového řízení s názvem „Atomový absorpční spektrometr s mineralizátorem a příslušenstvím“ je dodávka atomového absorpčního spektrometru, který využívá kontinuální zdroj záření a který zahrnuje plamenový i grafitový atomizátor, a mikrovlnný vysokotlaký rozkladný systém s příslušenstvím.

 • Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na „Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“

 • Bezpečnostní, hlídací a recepční služby v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Předmětem zakázky je zajištění bezpečnostních, hlídacích a recepčních služeb v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. v Brně, Veveří ulice 97.