Výběrová řízení 2014


  • Rekonstrukce laboratoří č. 27 a č. 31 v 1. NP Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
    Předmětem zakázky je dodávka stavby „Rekonstrukce laboratoří č. 27 a č. 31 v 1. NP Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.