Výběrová řízení 2013


  • Úprava chodby ve 2. NP a střechy nad vstupem do objektu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
    Předmětem zakázky je dodávka stavby „Úprava chodby ve 2. NP a střechy nad vstupem do objektu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

  • Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
    Předmětem zakázky je dodávka stavby „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.