Výběrová řízení 2012


  • Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro konferenci CECE Junior
    Seznam příloh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb – CECE Junior


  • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb – CECE Junior


  • Písemná zpráva o veřejné zakázce - Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF/TOF


  • Informace o výběrových řízeních na dodávku přístrojů jsou uveřejněny na Portálu pro vhodné uveřejnění, Profil zadavatele, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., IČO 68081715 ve složce Archiv.
    Adresa profilu zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění : https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/68081715