Výběrová řízení 2010


  • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a příslušenství


  • Protokol o splnění předmětu mandátní smlouvy č. 0641-10


  • Dokumentace o zadaní veřejné zakázky "Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a příslušenství"