Výběrová řízení 2009


  • Přístroj pro kapilární elektroforézu s MS detektorem


  • Sestava kapilárního kapalinového chromatografu