Výběrová řízení 2007


  • Plynový chromatograf spojený s hmotnostně spektroskopickým detektorem
  • Protokol o 1. jednání hodnotící komise, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek