Události - archiv
2006
Týden vědy a techniky 6.11. - 12.11.2006


Přednášky pracovníků UIACH:

úterý 7. listopadu, 16:00
LITERÁRNÍ KAVÁRNA KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA, Brno nám. Svobody 13
Ing. Jan Hrdlička - Stanovení škodlivin v ovzduší

čtvrtek 9. listopadu, 10.00 - 14.00
ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, Veveří 97, Brno
10:00 - Ing. Jan Hrdlička - Moderní analytické postupy při analýze stopových množství organických polutantů v ovzduší
11:00 - Ing. Marie Horká, CSc. - Elektromigrační metody při studiu živých organismů
11:45 - doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. - Stopová a ultrastopová analýza materiálů pro moderní technologie

Dny otevřených dveří na UIACH pátek 10. listopadu 2006, 9:00 - 12:00
ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, Veveří 97, Brno
Kontakt: Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., tel.: 532 290 171, e-mail: roth@iach.cz

TÉMATA EXKURZÍ:
Elektromigrační metody (kapilární zónová elektroforéza, izotachoforéza) pro analýzy složitých biologických a klinických vzorků
Mikrofabrikované analytické systémy
Využití izoelektrické fokuzace v gradientu pH k analýzám směsí s obsahem amfolytů biologického původu, organická barviva jako značkovače izoelektrického bodu
Moderní techniky využití hmotnostní spektrometrie v analytické chemii (MALDI TOF, tandem LC/MS)
Obohacovací techniky v analýze ovzduší
Přístrojové vybavení pro analytickou extrakci přehřátými a superkritickými rozpouštědly a spojení GC/MS
Atomová spektroskopie a její aplikace k analýzám vysoce čistých materiálů
Prosíme zájemce o hromadné návštěvy, aby předem oznámili, o které z uvedených témat mají největší zájem.