Oddělení stopové prvkové analýzy


Webové stránky oddělení

Zaměstnanci
 • prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. - vedoucí oddělení dedina(at)biomed.cas.cz (+420) 296 442 490
 • RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. - zástupce vedoucího matousek(at)biomed.cas.cz (+420) 296 442 474
 • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. jkratzer(at)biomed.cas.cz (+420) 296 442 487
 • RNDr. Stanislav Musil, Ph.D. stanomusil(at)biomed.cas.cz (+420) 296 442 659
 • Dr. Inga Petry-Podgórska podgorska(at)iach.cz (+420) 296 442 474
Studenti
 • Mgr. Olga Řezáčová
 • Mgr. Jakub Šoukal
 • Bc. Michal Albrecht
 • Bc. Kateřina Bufková
 • Bc. Lucie Juhászová
 • Bc. Marta Kolrosová
 • Bc. Michaela Migašová
 • Bc. Linda Sagapová
 • Mgr. Barbora Štádlerová
 • Bc. Dominik Vaněk
 • Mgr. Jaromír Vyhnanovský
 • Marek Straka
Hostující vědci
 • Duben - červenec 2018: Adrián García Figueroa M.Sc. Ph.D. student of Química Analítica, Facultad de Química, Universidade de Vigo, Spain.
 • Červen 2017: MSc. Sebastian Burhenn Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany.
 • Únor - říjen 2017: Dr. Ignacio Machado, Ph.D -, Faculty of Chemistry, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
 • Říjen 2014 - říjen 2015: MSc. Charles Huber Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense IFSUL, Pelotas, Brazílie.
Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Obecný cíl výzkumu oddělení je  rozvíjet slibné aspekty generování a atomizace těkavých sloučenin pro stopovou prvkovou analýzu a speciační analýzu metodami analytické atomové spektrometrie. Hlavní oblasti výzkumu: Vývoj nových plamenových a bezplamenových atomizátorů těkavých sloučenin; speciační analýza toxiologicky důležitých metabolitů arsenu; hledání nových přístupů k prekoncentraci těkavých sloučenin v atomizátorech; generování těkavých forem přechodných prvků; stopová prvková analýza biologických a environmentálních vzorků.
 • Atomizace těkavých sloučenin v plazmových atomizátorech s dielektrickou bariérou – konstrukce, optimalizace experimentálních podmínek, studium mechanismů, aplikace
 • Prekoncentrace hydridotvorných prvků v atomizátorech – vývoj, optimalizace, aplikace
 • Generování těkavých sloučenin přechodných kovů
 • (Ultra)stopová speciační analýza arsenu v biologických a environmentálních vzorcích pomocí generování hydridů s vymrazováním a detekcí AAS a ICP-MS nebo pomocí HPLC-ICP-MS.
 • Analýza environmentálních vzorků – stanovení stopových koncentrací prvků, včetně speciační analýzy (HPLC, ICP-MS, AAS)
 • Radioindikátorové techniky – aplikace kvantitativních (radiometrie) a kvalitativních (autoradiografie) radioindikátorových technik

Granty a projekty

Řešené granty
 • Atomizatory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii - nové horizonty.
  Projekt 17-04329S GAČR, 2017-2019. (J.Dědina hlavní řešitel)
 • Pokročilé přístupy ke generování těkavých sloučenin se spektrometrickou detekcí: ultrastopové stanovení a speciační analýza Cd, Hg, As a Se.
  18-01116S (2018-2020), Grantová agentura České republiky. Řešitel: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
 Poslední úprava: 1. října 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"