Přístrojové vybaveníAtomový absorpční spektrometr, Perkin Elmer Analyst 800, Perkin Elmer, USA


GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí TRACE-GC-POLARIS Q Thermo Finnigan, USA


MALDI – TOF/TOF Proteomic Analyzer 4700 Applied Biosystems, USA


3000 Q TRAP LC/MS/MS Applied Biosystems, USA


EXQnest Spot Cutter Bio Rad


Plynový chromatograf GC-MS-MS + 2 hmotnostní detektory Agilent, USA


DIGITEL velkoobjemové odběrové zařízení pro vzorkování atmosférických aerosolů DHA-80, Švýcarsko


Laserový generátor mikroobrazců µP6 101 Heidelberg Instruments, GmbH


Přístroj pro kapilární elektroforézu s hmotnostním spektrometrem


Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series


Kapalinový chromatograf Agilent, HPLC 1200 Series


PRINCE – programovatelný dávkovač pro kapilární elektroforézu


Iontový chromatograf DIONEX ICS - 2100


Vysokotlaká pumpa ISCO


Hmotnostní spektrometr Agilent Technologies GC/LC-ICP-MS


Atomový absorpční spektrometr GBC - SAVANT AA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"