Kontakty

Adresa
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. (UIACH)
Veveří 967/97
602 00 Brno

Telefon: +420 532 290 111     podatelna (pro písemná podání)
Telefon: +420 532 290 182     úřední hodiny:
Fax:       +420 532 290 182     po-pá 9:00-14:00
E-mail: uiach(at)iach.cz            adresa e-podatelny
IČO: 68081715                       e-mail: posta(at)iach.cz
DIČ: CZ68081715                   datová schránka Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
                                                ID schránky: ugcnueq
                                                typ schránky: právnická osoba

                                    ÚIACH přijímá elektronické dokumenty v zde uvedených formátech


Vedení
Ředitel
Ing. František Foret, DSc.
Telefon: +420 532 290 183
E-mail: foret(at)iach.cz

sekretářka ředitele:
PhDr. Denisa Gritzová
Telefon: +420 532 290 182
E-mail: uiach(at)iach.cz

Zástupce ředitele
prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
Telefon: +420 532 290 123
Mobil:    +420 739 357 285
E-mail: krivankova(at)iach.cz

Rada UIACH AV ČR, v. v. i.
Předseda:
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Telefon: +420 532 290 171
E-mail: roth(at)iach.cz
Místopředseda:
RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.
Telefon: +420 532 290 140
E-mail: kuban(at)iach.cz
Členové:
Prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
Telefon: +420 296 442 490
E-mail: dedina(at)biomed.cas.cz
RNDr. Petr Gebauer, CSc.
Telefon: +420 532 290 125
E-mail: gebauer(at)iach.cz
RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Telefon: +420 296 442 487
E-mail: jkratzer(at)biomed.cas.cz
Mgr. Jana Křenková, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 237
E-mail: krenkova(at)iach.cz
RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
Telefon: +420 532 290 167
E-mail: mikuska(at)iach.cz
Externí členové:
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. - Univerzita Pardubice,
Fakulta chemicko-technologická
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. - Masarykova univerzita v Brně,
Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - Masarykova univerzita v Brně,
Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. - Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
Tajemnice rady:
Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova(at)iach.cz

Dozorčí rada UIACH AV ČR, v. v. i.
Předseda:
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Telefon: +420 543 422 553
E-mail: jzima(at)ivb.cz
Místopředseda:
Ing. Pavel Karásek, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 175
E-mail: karasek(at)iach.cz
Členové:
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Telefon: +420 549 494 003
E-mail: fajkus(at)sci.muni.cz
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Telefon: +420 549 496 629
E-mail: preisler(at)chemi.muni.cz
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Telefon: +420 532 290 502
E-mail: vlcek(at)brno.avcr.cz
Tajemnice rady:
Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova(at)iach.cz

Sekretariát ředitele
Sekretářka ředitele:
PhDr. Denisa Gritzová
Telefon: +420 532 290 182
E-mail: gritzova(at)iach.cz
Asistentka ředitele:
Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova(at)iach.cz
Správce informačních a komunikačních technologií:
Ing. František Matulík
Telefon: +420 532 290 146
E-mail: matulik(at)iach.cz

Hospodářská správa
Ing. Libuše Dvořáčková
Telefon: +420 532 290 185
E-mail: dvorackova(at)iach.cz

Ekonomický útvar
Dagmar Slouková
Telefon: +420 532 290 184
E-mail: sloukova(at)iach.cz

Technický útvar
Zdeňka Zdražilová
Telefon: +420 532 290 141
E-mail: zdrazilova(at)iach.cz

Informační technologie
Ing. František Matulík
Telefon: +420 532 290 146
E-mail: matulik(at)iach.cz

Styk s veřejností a knihovna
Ing. Iveta Drobníková
Telefon: +420 532 290 234
E-mail: drobnikova(at)iach.cz

Telefonní a mailový seznam

 Poslední úprava: 4. ledna 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"