Knihovna

Vedoucí knihovny : Ing. Iveta Drobníková drobnikova(at)iach.cz (tel. 532 290 234)

Služba MVS z knihovního fondu je poskytována bezplatně, žádanky o kopie zasílejte elektronicky na adresu: drobnikova(at)iach.cz

Knihovní řád, knihovny UIACH AV ČR.

Seznam časopisů, které knihovna UIACH AV ČR odebírá.

Publikace Ústavu analytické chemie v celoakademickém databázovém systému (Advanced Rapid Library) v on-line katalogu ASEP (Evidence publikační činnosti AV ČR)

Bibliografické přehledy a grafické výstupy výsledků základního výzkumu oblastí, ústavů, útvarů a pro jednotlivé vědecké pracovníky UIACH AV ČR, v. v. i. jsou k dispozici v rámci ANALYTIKY ASEP.

Informace o výsledcích výzkumu a vývoje jsou předávány do informačního systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV, informace o řešených grantech a projektech najdete v databázi CEP.

Přehledný seznam a přístup k online databázím časopisů je k dispozici zde.

Přístup k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím KNAV pro ústavy AV ČR:
Od 1. ledna 2018 je přístup k části zdrojů v KNAV nově zajišťován prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib (dále jen CEL), jedná se o databáze Web of Science, Scopus, Ebsco, ProQuest, Emerald, mezi tyto zdroje byl nově zařazen také JSTOR.
  • Web of Knowledge - Produkt Thomson Reuters podchycuje přes 10 000 titulů periodik včetně citací a citačních údajů. Součástí je Journal Citation Reports (JCR), který u sledovaných titulů uvádí Impact Factor a další indikátory, např. pětiletý Impact Factor a Hirsch index. Nově je zpřístupněna báze ISI Proceedings, která sleduje ročně kolem 3000 konferencí.
  • Scopus - Jedná se o multioborovou bibliografickou a citační databázi z produkce Elsevier, která současně prohledává vlastní databázi, volně přístupný web a patenty. Retrospektiva je od roku 1966. Citace i Hirsch index jsou zpracovány pro více než 16 000 titulů.
  • ScienceDirect - Plnotextová databáze z produkce Elsevier je zaměřena na přírodní vědy, techniku a medicínu s retrospektivou od roku 1993.
  • EBSCO Academic Search Complete - Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.
  • JSTOR – Plnotextová databáze, došlo k rozšíření původní nabídky o jedenáct nových kolekcí - nově jsou tak k dispozici kolekce Arts & Sciences I – XV, Business IV a Life Sciences. V kolekcích Arts & Sciences naleznete také všechny tituly z kolekce Mathematics & Statisctics, Biological Science a dalších.
  • Literature Online - Plnotextová databáze obsahuje 350 děl z anglické a americké literatury, 243 literárních časopisů s plnými texty, kritiky, biografie a bibliografie.
  • Ulrich's Periodicals Directory - Speciální časopisecká databáze, která obsahuje informace o 306 233 titulech z celého světa, a to včetně historických údajů o jednotlivých titulech periodik.

Další užitečné odkazy:
 Poslední úprava: 5. ledna 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"