Vítejte na stránkách ÚIACH

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Výsledky výzkumu publikuje ve vědeckých časopisech a knihách a patentuje. Pracoviště poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské a magisterské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Podílí se na výuce formou přednáškové činnosti, vedení laboratorních cvičení a přípravou výukových materiálů. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"