Oddělení separací v tekutých fázích


Zaměstnanci
 • Doc. RNDr.Michal Roth, CSc. - vedoucí oddělení roth(at)iach.cz (+420) 532 290 171
 • Doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - zástupce vedoucího slais(at)iach.cz (+420) 532 290 211
 • Ing. Lenka Burdějová, Ph.D. burdejova(at)iach.cz (+420) 532 290 212
 • Mgr. Filip Duša Ph.D. dusa(at)iach.cz (+420) 532 290 217
 • Ing. Marie Horká, CSc. horka(at)iach.cz (+420) 532 290 221
 • RNDr. Vladislav Kahle, CSc. kahle(at)iach.cz (+420) 532 290 222
 • Ing. Pavel Karásek, Ph.D. karasek(at)iach.cz (+420) 532 290 175
 • Ing. Anna Kubesová, Ph.D. kubesova(at)iach.cz (+420) 532 290 240
 • Ing. Barbora Kudláčková, Ph.D. kudlackova(at)iach.cz (+420) 532 290 177
 • Ing. Dana Moravcová, Ph.D. moravcova(at)iach.cz (+420) 532 290 218
 • Ing. Josef Planeta, Ph.D. planeta(at)iach.cz (+420) 532 290 176
 • Ing. Lenka Svojanovská, Ph.D. svojanovska(at)iach.cz (+420) 532 290 173
 • Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D. salplachta(at)iach.cz (+420) 532 290 213
 • RNDr. Miroslava Šťastná, Ph.D. stastna(at)iach.cz (+420) 532 290 217
 • Ing. Jozef Šesták, Ph.D. sestak(at)iach.cz (+420) 532 290 165
 • Mgr. Marie Tesařová Ph.D. tesarova(at)iach.cz (+420) 532 290 220
Studenti
Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními metodami, využití superkritické vody k úpravám povrchů a rozměrů analytických separačních zařízení z taveného křemene a skla, vývoj technologie chromatografických kolon, automatizace elektroseparačních metod a procesů, extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.
 • IEF v rozbíhavém toku.
 • Využití superkritické vody k úpravám křemenných kapilár a skleněných substrátů pro mikročipy.
 • Kolonové technologie pro CLC - syntéza monolitických kolon a jejich aplikace v proteomice.
 • Automatizace elektroseparačních metod, zejména CE, CEC a CIEF.
 • Modifikace křemenných kapilár pro elektroforetické separace jednobuněčných organismů.
 • Detekční techniky pro elektroseparační metody (LIF, MS).
 • Extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

Granty a projekty

Řešené granty
 • Superkritická voda jako nástroj nových možností v kapilárních separačních metodách. 16-03749S (2016-2018), Grantová agentura České republiky
  Řešitel: doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
 • Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu. 16-29916A (2016-2019), Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
  Spoluřešitelka: Ing. Marie Horká, CSc.
 • Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů. VI20172020069 (2017-2020), Ministerstvo vnitra České republiky
  Spoluřešitelka: Ing. Marie Horká, CSc.
 Poslední úprava: 23. června 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"