Oddělení analytické chemie životního prostředí


Zaměstnanci
 • RNDr. Pavel Mikuška, CSc. - vedoucí oddělení mikuska(at)iach.cz (+420) 532 290 167
 • Ing. Lukáš Čapka, Ph.D. - zástupce vedoucíhocapka(at)iach.cz (+420) 532 290 164
 • RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D. coufalik(at)iach.cz (+420) 532 290 165
 • Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. docekal(at)iach.cz (+420) 532 290 246
 • Ing. Michaela Dufka, Ph.D. gregusova(at)iach.cz (+420) 532 290 248
 • Ing. Kamil Křůmal, Ph.D. krumal(at)iach.cz (+420) 532 290 144
 • Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. vecera(at)iach.cz (+420) 532 290 168
Studenti
 • Ing. Hana Barboříková
Bývalí členové týmu

Řešená problematika

Cílem oddělení analytické chemie životního prostředí je vyvíjet metodologii a metody zaměřené na předkoncentrační, separační a detekční techniky a stopovou automatizovanou analýzu polutantů (plyny, nanočástice) ve všech složkách životního prostředí.
 • Studium vlivu nanočástic na životní prostředí
 • Studium chemického složení a identifikace emisních zdrojů atmosférických aerosolů
 • Stopová a ultrastopová analýza prvků v klinických, biologických a pokročilých materiálech
 • Stopová a ultrastopová analýza životního prostředí
 • Automatizace v analytické chemii
 • Průtoková analýza, plynová, kapalinová a iontová chromatografie, atomová spektroskopie
 • Předkoncentrační techniky

Granty a projekty

Řešené granty
 • Centrum studií toxických vlastností nanočástic P503/12/G147 (2012-2018) Grantová agentura České republiky
 Poslední úprava: 30. května 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"