Oddělení elektromigračních metod


Zaměstnanci
 • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. - vedoucí oddělení kuban(at)iach.cz (+420) 532 290 140
 • RNDr. Petr Gebauer, CSc. - zástupce vedoucího gebauer(at)iach.cz (+420) 532 290 125
 • Ing. Miloš Dvořák, Ph.D. dvorak(at)iach.cz (+420) 532 290 127
 • RNDr. Zdeňka Malá, Ph.D. mala(at)iach.cz (+420) 532 290 128
 • Mgr. Andrea Šlampová, Ph.D. slampova(at)iach.cz (+420) 532 290 113
Studenti
 • Martin Lučaj
 • Bc. Blanka Miková
 • Ing. Lenka Ryšavá
 • Bc. Jan Vašátko
Bývalí členové týmu

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Cílem oddělení je výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi. Jedná se především o elektricky indukované selektivní obohacení analytů přechodem přes fázová rozhraní a separaci analytů kapilární elektroforézou, nepřímé i přímé spojení těchto dvou technik a optimalizaci separačních systémů pro dosažení maximální účinnosti, selektivity and citlivosti.
 • Vývoj předkoncentračních a předseparačních postupů v oblasti analýz vzorků se složitými matricemi
 • Metodologie pro porozumění a pochopení vlastností separačních systémů, vzorků, matric
 • Vývoj metodologie s cílem dosažení maximální separační účinnosti a citlivosti
 • Vývoj a aplikace mikroextračních technik využívajících fázová rozhraní pro analýzu vzorků se složitými matricemi

Granty a projekty

Řešené granty
 • Nové mikroextrakční postupy pro úpravu, prekoncentraci a analýzu vzorků s komplexními matricemi. 16-09135S (2016-2018), Grantová agentura České republiky
  Řešitel: RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.
 • Využití kapilární elektroforézy při analýze suchých krevních skvrn. 18-13135S (2018-2020), Grantová agentura České republiky
  Řešitel: RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.

 Poslední úprava: 12. října 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"