Cena Jaroslava Janáka

Cena Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie je od roku 2014 udělována Ústavem analytické chemie AV ČR, v. v. i., vědeckým pracovníků, kteří svou prací významnou měrou přispěli k rozvoji v oblasti analytické chemie.2014

V roce 2014 byla cena udělena prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc. dr. h. c., u příležitosti jeho 90. narozenin, za celoživotní práci v oboru analytické chemie.


2015

V roce 2015, na konferenci CECE 2015, byla cena udělena prof. Ing. Pavlu Janderovi, DrSc., z Univerzity Pardubice za významný přínos v oblasti analytické chemie.


2016

V roce 2016, u příležitosti výročí 60 let výzkumu na UIACH, byla cena udělena prof. RNDr. Petru Bočkovi, DrSc., za rozvoj analytické chemie.


2018

V roce 2018, na konferenci CECE 2018, byla cena udělena prof. RNDr. Ludmile Křivánkové, CSc., z Ústavu analytické chemie AV ČR, za významný přínos v oblasti elektromigračních metod a řízení vědy.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"