Akce pro veřejnost

2018

Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 9.11. proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Den otevřených dveří na našem ústavu. Akce se zúčastnili především studenti chemické průmyslovky, gymnazia Matyáše Lercha a několik dalších návštěvníků z řad veřejnosti.
Přicházející návštěvníci

se shromáždili ve vestibulu, kde je uvítal Ing. Karel Klepárník, CSc., a seznámil je s plánem prohlídky.

Studenti se rozdělili do několika skupin, které postupně navštívili jednotlivá oddělení našeho ústavu. Oddělením bioanalytické instrumentace provedl návštěvníky Mgr. Jakub Novotný.

Oddělení analytické chemie životního prostředí prezentoval RNDr. Pavel Mikuška, CSc.

Další pracovník stejného oddělení Ing. Lukáš Čapka, Ph.D. studentům předvedl detekci nebezpečných látek v ovzduší.

Ing. Miloš Dvořák, Ph.D. prezentoval oddělení elektromigračních metod popisem detekce látek v kapiláře za použití elektrického proudu.

Ing. Pavel Karásek, Ph.D. z oddělení separací v tekutých fázích, hovořil o analýze látek za využití superkritické vody.

Oddělení separací v tekutých fázích také prezentoval Ing. Josef Planeta, Ph.D.

Po prohlídce byla přednáška doc. RNDr. Michala Rotha, CSc., na téma Využití stlačených kapalin a analytických separačních metodách. Úvodem ještě seznámil posluchače se strukturou Akademie věd.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byly připraveny informační materiály a propagační předměty. Zaplněný přednáškový sál návštěvníky.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"