Akce pro veřejnost

2016

Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 11.11. proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Den otevřených dveří na našem ústavu. Oproti loňskému roku, kdy se akce zúčastnili studenti chemické průmyslovky a gymnázia, byla letos účast slabší.
Přicházející návštěvnice, první zastavení bylo v oddělení separací v tekutých fázích, ve skupině separací v kapalné fázi. Zde Mgr. Filip Duša, Ph.D., seznámuje s řešenou problematikou.

Oddělení bioanalytické instrumentace zastupoval Mgr. Jan Přikryl, Ph.D., a Mgr. Anna Týčová, Ph.D., ukázala návštěvnicím prostory čisté laboratoře.

Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., z oddělení separací v tekutých fázích, skupiny separací stlačenými tekutinami, objasnil možnosti využití superkritické vody. Praktické využítí chromatografie při stanovení jednotlivých prvků předvedl Ing. Josef Planeta, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení analytické chemie životního prostředí prezentovali RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., a Ing. Lukáš Čapka, Ph.D., Poslední zastávka byla v oddělení elektromigračních metod, kde Mgr. Andrea Šlampová, Ph.D., objasnila principy separací pomocí elektromigrace analytů.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"