Akce pro veřejnost

2015
Obrazová reportáž ze Dne otevřených dveří na UIACH. V pátek 13. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří související s Týdnem vědy a techniky. Přicházející studenti chemické průmyslovky a gymnázia třída Kapitána Jaroše. Z obou škol se akce zúčastnilo šedesát studentů.

Ve vestibulu ústavu je očekávali naši kolegové, kteří první

i druhou skupinu provázeli ústavem.

Zájemce o náš ústav přivítal doc. RNDr. Michal Roth, CSc. a krátce je seznámil se strukturou Akadmie věd a zaměřením výzkumu na našem ústavu.

Oddělení separací v tekutých fázích, skupinu separací stlačenými tekutinami, prezentoval Ing. Josef Planeta, Ph.D.

a Ing. Pavel Karásek, Ph.D.

Oddělení analytické chemie životního prostředí zastupoval Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.

Oddělením elektromigračních metod provedla zájemce RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.

Čím se zabývá oddělení bioanalytické instrumentace objasnil Ing. Karel Klepárník, CSc.

Oddělením separací v tekutých fázích, skupiny separací v kapalné fázi, provedl zájemce doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. a RNDr. Vladislav Kahle, CSc.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"