ON-LINE DATABÁZE

Bibliografické a citační databáze

Scopus

Web of Science


Bibliografické a plnotextové databáze

American Chemical Society (ACS)

BioMed Central

EBSCO

JSTOR

Nature - Archive 1997-2007

RSC Gold


ScienceDirect (Elsevier)

SpringerLink (Springer + Kluwer)

Ulrichsweb

Wiley - InterScience na InterScienceZde se nacházejí zprávy a informace, které se týkají Ústavu analytické chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. v Brně na ulici Veveří 97. Případné dotazy, připomínky nebo náměty zašlete e-mailem na matulik@iach.cz, nebo telefonem
532 290 146, (532 290 310).
V nutném případě je také možné použít "mobil" číslo je 603 944 329.